неділя, 27 листопада 2022 р.

Тест «Мотивація успіху та уникнення невдачі» (опитувальник А.Реана)

 


Вирішальним фактором ефективності будь якої діяльності людей є її мотивація. Навчальна діяльність, як і будь-яка інша, активується, спрямовується саме мотивацією, то ж у великій мірі саме від неї залежить ваша успішність.

Інструкція. Відповідаючи на запитання, необхідно вибрати відповідь «так» чи «ні». Відповідь, яка першою спаде на думку, найбільш точна. Відповідай відверто, пам’ятай, що тут немає правильних чи неправильних, хороших чи поганих відповідей, довго не думай. Відповідаючи на запитання «Так», постав «+», «Ні» – постав «–».

1. Коли починаю будь-яку роботу, як правило, сподіваюся на успіх
2. Під час діяльності виявляю активність
3. Маю схильність до виявлення ініціативи
4. Під час виконання відповідальних завдань намагаюся, якщо це можливо, знайти причини відмовитися від них
5. Часто обираю крайнощі: або надто легкі, або занадто важкі завдання
6. Якщо зустрічаю перешкоди, як правило, не відступаю, а шукаю можливості їх подолання
7. Коли успіхи і невдачі трапляються впереміжку, більше звертаю увагу на успіхи, а невдачами нехтую
8. Продуктивність діяльності переважно залежить від моєї власної цілеспрямованості, працьовитості, а не від зовнішніх причин
9. Коли завдання складні, а часу мало, результат діяльності погіршується
10. Я зазвичай наполегливий у досягненні мети
11. Планую своє майбутнє на достатньо віддалену перспективу
12. Якщо ризикую, то скоріше обдумано
13. Не дуже наполегливий у досягненні мети, особливо, якщо відсутній зовнішній контроль 14. Волію ставити перед собою середні або злегка завищені завдання, які реально можу виконати
15. Якщо під час виконання будь-якого завдання мене спіткає невдача, воно стає для мене менш привабливим
16. Коли успіхи і невдачі трапляються впереміжку, більше звертаю уваги на невдачі
17. Планую своє майбутнє лише на найближчий час
18. Я досягаю кращих результатів, коли час виконання обмежений, навіть якщо завдання досить складне
19. Не відмовляюсь від поставленої мети навіть у разі невдачі під час виконання будь-якої роботи
20. Якщо завдання я обирав сам, тоді у разі невдачі воно ще більше мене приваблює
Ключ до опитувальника: відповідь «так»: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20;
                                              відповідь «ні»: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. 
Обробка результатів і критерії оцінки. За кожний збіг відповіді з ключем  нараховується 1 бал. Обчислюється загальна кількість балів.  Якщо кількість набраних балів:
 • від 1 до 7 – мотивація уникнення невдачі;
 • від 14 до 20 – мотивація досягнення успіху (надія на успіх);
 • від 8 до 13 – полюс не виражений. 
При цьому треба мати на увазі, що кількість балів 8-9 вказує на тенденцію мотивації уникнення невдачі, а якщо кількість набраних балів 12-13, то є тенденція мотивації досягнення успіху. 
Інтерпретація результатів 
Мотивація досягнення успіху – позитивна мотивація. Якщо людина мотивована саме так, то перед початком справи вона має на увазі досягнення чогось конкретного, позитивного. В основі її активності є надія на успіх і потреба в досягненні успіху. Такі люди зазвичай упевнені в собі, у власних силах, відповідальні й активні. Їх вирізняє наполегливість у досягненні мети, цілеспрямованість. 
Мотивація уникнення невдачі – негативна мотивація. Якщо людина мотивована саме так, то її активність спрямована на уникнення неприємності, помилки, неуспіху,  негативного оцінювання з боку оточуючих, невдачі, ніж спробувати досягти певного результату в діяльності. Взагалі в основі цієї мотивації покладені ідея уникнення та ідея негативних очікувань. Розпочинаючи справу, людина з такою мотивацією вже заздалегідь боїться можливого негаразду, думає про можливі варіанти уникнення цієї гіпотетичної невдачі, а не про шляхи і засоби досягнення успіху. Люди з такою мотивацією зазвичай характеризуються підвищеною тривожністю, низькою впевненістю у власних силах. Вони намагаються уникнути відповідальних завдань. При необхідності вирішення дуже відповідальних завдань можуть впадати в стан, близький до панічного, при цьому ситуативна тривожність у таких випадках у них стає надзвичайно високою. Разом із цим, не може поєднуватися з дуже відповідальним ставленням до справи.

Немає коментарів:

Дописати коментар